loader image

Onion Potato Naan

White flour bread topped with chopped onion, potato & spices

$4.50